190/30  หมู่ 5 

ต.แพรกษา 

อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ

10280 

Tel : 02-103-4231

Fax : 02-103-4232

Mobile : 094-439-8887 ,  089-927-1702

[email protected]

[email protected]